Les Pregàries del 25, octubre de 2011

  • PREGUEM per tots els cristians. Que tinguem sempre els nostres ulls posats en Jesús, únic camí per a les nostres vides i per a la nostra vocació.
  • PREGUEM per tot el món, especialment per les víctimes de la crisi, pels qui sofreixen  l’infortuni de la guerra, de la fam…. Perquè puguin vèncer la foscor que produeix el mal i els arribi la llum de l’esperança, de la justícia i de la solidaritat.
  • PREGUEM pels pares i mares. Perquè sàpiguen ajudar llurs fills i filles a créixer en la fe i a cercar la seva vocació.
  • PREGUEM pels joves, nois i noies. Perquè sàpiguen estar atents i ser generosos a la crida del Senyor.
  • PREGUEM per aquells que es preparen per a la Vida Religiosa i Sacerdotal. Perquè l’Esperit els il·lumini i els guiï en la seva vocació.
  • PREGUEM per nosaltres. Que, amb esperit de fe i de zel, donem exemple de lliurament  i de compromís per l’educació cristiana dels infants i joves, en autèntica comunió entre Germans, Associats i Col·laboradors.

Anuncis