Les pregàries del 25

Resposta a les pregàries: Escolta, Senyor, la pregària que neix en el meu cor.

  • Per als missioners de tot el món que consagren tota la seva vida a l’anunci de l’Evangeli de Jesús. Preguem al Pare.
  • Per a tots els catequistes i els mestres de religió que ofereixen la seva fe perquè el Senyor sigui conegut i estimat. Preguem al Pare.
  • Pels periodistes, els treballadors dels mitjans de comunicació, perquè anunciïn l’esperança i la confiança. Preguem al Pare.
  • Per a les nostres Comunitats Educatives, per a tots els qui s’esforcen per anunciar, celebrar el Senyor i servir als seus germans. Preguem al Pare.
  • Pel Districte de l’ARLEP, pels nous visitadors, que plens de la confiança en el Senyor, visquin amb llurs responsabilitats, al servei dels Germans, dels Seglars compromesos i dels nostres alumnes. Preguem al Pare.
  • Per a tots els Germans de La Salle, perquè visquin amb fe i esperança els temps que els toca viure i siguin testimonis de l’alegria de l’Evangeli. Preguem al Pare.
  • Pels alumnes dels nostres centres que no defalleixin en l’esforç i acabin feliçment el curs. Preguem al Pare.

 

Enfortits per la consciència d’una missió comuna preguem com Jesús ens va ensenyar: Pare nostre…

 

Senyor, que has escollit Sant Joan Baptista De La Salle per formar els joves

en la vida cristiana, seguiu suscitant en la vostra Església Educadors i Germans

que es lliurin plenament a aquesta obra de formació humana i religiosa. Per Crist…