Model, guia, acompanyament

Sovint es diu que els joves estan mancats de referències positives que els ajudin a descobrir els valors que han de configurar la seva futura personalitat i també la seva futura integració adulta… Continua llegint

Beat Óscar Romero: La veu dels sense veu

Testimoni Vocacional Beat Óscar Romero: La veu dels sense veu En la vida d’Oscar Romero, el 12 de març de 1977 significa com una ferida, un trencament, un esquinçament. Aquell dia, al nou… Continua llegint

La cançó del 25

Hi eres tu, quan el duien a la creu? (2) Oh!, sovint quan penso això, tremolo, tremolo. Hi eres tu, quan el duien a la Creu.   Hi eres tu, quan a l’arbre… Continua llegint

Altres pregàries i textos

Cant a l’amor Senyor Jesús: De què ens serveix parlar totes les llengües? Si ens falta l’amor, només fem soroll. De què ens serveix parlar en nom de Déu, conèixer els secrets i… Continua llegint

L’evangeli del 25 (Lc 1, 26-38)

El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de… Continua llegint

Les pregàries del 25

Resposta a les pregàries: Tu que ens estimes, escolta’ns, Senyor. A tots els participants al Congrés de Cultura Vocacional, perquè sàpiguen comunicar la riquesa rebuda i tota l’esperança viscuda. Preguem. Per totes les… Continua llegint